Contactgegevens

Eikenlaan 94
3319 SE Dordrecht
Neem contact op

Beste bezoeker,

Welkom op de geheel vernieuwde website van de Vereniging Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Dordrecht.

Deze website is bedoeld om u als ouder of als belangstellende informatie te verstrekken over de vereniging, waarbinnen de twee basisscholen (Ds. Joh. Bogermanschool en Ds. Joh. Polyanderschool) en de peuterspeelzalen van De Peuterhof participeren.

Ook willen we dit middel gebruiken om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Meer specifieke informatie over de beide scholen en peuterspeelzalen kunt u vinden op de betreffende websites. Deze zijn eenvoudig te bereiken via de blauwe 'knoppen', direct boven de contactgegevens.

VCORG
Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van D.V. 18 juni, bij het onderdeel Verkiezing Bestuursleden staat vermeld dat de heer Baars als bestuurslid aftredend is en niet herkiesbaar.
Gegeven de fase van ontwikkeling waarin onze schoolvereniging zich bevindt en het belang van de continu´teit van het bestuurswerk heeft de heer Baars zich alsnog bereid getoond om zich herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Het bestuur is de heer Baars hiervoor bijzonder erkentelijk! Als tegenkandidaat staat de heer J. Bassa, projectleider. Verdere toelichting volgt ter vergadering.
 
Het reformatorisch onderwijs in Dordrecht heeft de steun en inzet van eenieder hard nodig.
Gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers die zich inzetten voor onze scholen en peuterspeelzalen.
Dat is fijn en daardoor worden er tal van activiteiten voor onze kinderen mogelijk gemaakt.
Het vinden van leden die kandidaat willen staan als bestuurslid blijkt echter niet vanzelfsprekend te zijn.
Bestuurswerk van de scholen en peuterspeelzalen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Het bestuur vraagt, naast het gebed, ook de bereidheid van de leden om de mooie taak van het bestuurswerk ter hand te nemen.